Samochód jaki bierzemy na kredyt wymaga od kredytobiorcy zabezpieczenia. To właśnie to auto kredytowane jest zabezpieczeniem takiego kredytu. Jest on sam w sobie przedmiotem finansowania. W takim celu banki stosują kilka różnych czynności. Mają one na celu wyegzekwować ewentualny zwrot kredytu w sytuacji, kiedy kredytobiorca zaprzestaje spłacać zobowiązanie. Banki mają wówczas z czego wyegzekwować pieniądze jakie im się należą. Sprawdźmy trzy najczęściej stosowane przez banki sposoby na zabezpieczenie kredytu samochodowego.

Sposoby zabezpieczenia kredytów samochodowych stosowane przez banki.

Stosują między innymi przewłaszczenie częściowe. W takiej sytuacji bank w 49% zostaje uznany za współwłaściciela samochodu kredytowanego. W tym przypadku zabezpieczeniu często towarzyszy oddanie w depozyt bankowi karty samochodu. Takie posunięcie banku uniemożliwia sprzedaż bądź też przerejestrowanie samochodu. Drugim zabezpieczeniem kredytu samochodowego jaki stosują banki jest zastaw rejestrowy. W takim przypadku finansowany samochód zostaje zgłoszony do rejestru zastawów jaki prowadzony jest przez sąd rejonowy. W takiej sytuacji, kiedy kredytobiorca przestanie spłacać kredyt, bank ma prawo do zajęcia przedmiotu zastawu i może również sprzedać ten zastaw w celu zaspokojenia swoich roszczeń względem kredytobiorcy. Trzecim sposobem zabezpieczenia kredytu samochodowego jaki stosują banki jest cesja z praw polisy AC. Jest ona stosowana jako dopełnienia przewłaszczenia bądź też zastawu rejestrowego. Dzięki polisie AC odszkodowanie jakie następuje po szkodzie, bezpośrednio trafia w ręce banku. Zdarzają się sytuacje, kiedy banki żądają od kredytobiorców dodatkowego zabezpieczenia. Takim zabezpieczeniem może być weksel lub też poręczenie osoby trzeciej. Może żądać od kredytobiorcy dodatkowego zabezpieczenia jeżeli sytuacja finansowo- ekonomiczna klienta nie jest bardzo dobra. Przed wyborem kredytu samochodowego warto sprawdzić jakiego zabezpieczenia będzie on od nas oczekiwał. Ma to znaczenie, bo jeżeli mamy nie najlepszą sytuację finansową może nam będzie potrzebne dodatkowe zabezpieczenie. Warto wiedzieć wcześniej jakie dany bank preferuje i czy możemy je zapewnić. Można dzięki temu o wiele szybciej taki kredyt otrzymać.

Komentarze wyłączone.