Dla każdego z banków realizacja założeń portfela kredytowego jest jedną z podstaw ich funkcjonowania na rynku finansowym. Polityka portfela kredytowa związana jest z kształtowaniem oferty kredytowej zgodnie z misja i celami działalności instytucji bankowej. Wbrew powszechnej opinii sformułowania oferty kredytowej zwłaszcza dla mniej zasobnych ale za to bardziej licznych kredytobiorców jest trudnym zadaniem.

Kredyty gotówkowe dla ludności, zwane także kredytami konsumpcyjnymi, cieszą się duża popularnością. Szacuje się, że ponad 30% gospodarstw domowych korzysta z tej formy finansowania własnych inwestycji czy zakupów. Pomimo początkowej niechęci do niskobudżetowych pożyczek, okazuje się, że wraz z biegiem czasu rola kredytów cały czasie wzrasta. Wynika to głównie ze zmian struktury ludności, stylu życia oraz postępującego konsumpcjonizmu. Coraz więcej przedmiotów potrzebujemy w codziennym życiu, korzystamy z coraz większej ilości sprzętów, często zaawansowanych technologicznie. Poza tym zwiększa się dostępność kredytów gotówkowych, a to z kolei jest efektem rosnącej liczby placówek i liczby ofert bankowych. Rosnący popyt na kredyty jest także napędzany przez instytucje bankowe i przedsiębiorstwa handlowe.

Zaspokajanie bieżących potrzeb przy pomocy kredytów gotówkowych jest przedmiotem działalności nie tylko banków ale i instytucji pozabankowych, które działają jako przedsiębiorstwa finansowe oferujące atrakcyjne pożyczki. W dzisiejszych czasach klienci cenią sobie prostotę i czas otrzymania usługi zatem bardzo uproszczone procedury udzielania kredytów niskobudżetowych sprzyjają rozwojowi tej grupy produktów bankowych. Pomimo tego, że istnieją kredyty o zerowym oprocentowaniu, to jednak zawsze istnieje drugie dno tego typu zobowiązań finansowych. Prawie zawsze są obwarowane wysokim oprocentowaniem. Zatem powinny stanowić „ostatnią deskę ratunku” w sytuacji niedoborów finansowych.

Kredyty gotówkowe są domeną banków. Każdy kredytobiorca powinien uważnie zapoznać się z treścią umowy kredytowej. Jest to bardzo ważne ponieważ podpisując ją konsument zgadza się na zobowiązanie finansowe. Czasami (w większych bankach), długoletni klienci mogą zaproponować zmiany w umowie. Najczęściej dotyczy to wielkości odsetek i terminarza spłat. Sama umowa kredytowa prawie zawsze ma zwięzłą formę, co wynika z dostosowania do obowiązującego w obrębie danego banku regulaminu kredytowego. Jeśli bank zapozna klienta z regulaminem przed podpisaniem przez niego umowy, uważa się, że regulamin jest wiążący dla klienta. Jeśli wystąpi sprzeczność między umową kredytową a regulaminem, strony obowiązuje umowa.

W odróżnieniu do pożyczek, które może udzielać praktycznie każdy. Istotnym jest, że w rzeczywistości rozgraniczenie miedzy kredytem a pożyczką nie zawsze jest jasne. Według Prawa bankowego można mówić o kredycie wówczas, gdy zostanie ustalony cel jego udzielenia, natomiast wtedy, kiedy cel taki nie został jasno ustalony, mamy do czynienia z pożyczką. Przy kredytach gotówkowych, studenckich, lombardowych cel kredytu nie może jednak być wyraźnie określony, kredytobiorca ma prawo wydać otrzymane pieniądze zgodnie ze swoją wolą. Zwyczajowo jednak kredyty określa się mianem pożyczek. Niemniej jednak te drugie mogą być udzielone na takich samych warunkach jak kredyt. Podobnie w przypadku spłat nie ma większych różnic. W przypadku pożyczki, jeśli dłużnik nie chce dobrowolnie oddać zabezpieczenia, trzeba doprowadzić do procesu sądowego.

Komentarze wyłączone.