Zabezpieczenie umowy kredytowej to obowiązkowy element wynikający bezpośrednio z prawa bankowego. W artykule poznasz charakterystykę najpopularniejszych zabezpieczeń stosowanych przy nawiązywaniu współpracy z kredytodawcami, również w sektorze pozabankowym.

Podstawowe zabezpieczenie to analiza jakościowa i ilościowa kredytobiorcy, czyli inaczej mówiąc ocena zdolności kredytowej. Kredytodawca rozpoznaje potencjał spłaty kredytu gotówkowego i umożliwia regulowanie rat bez potrzeby wnoszenia zabezpieczeń majątkowych. Taka sytuacja występuje jedynie przy naprawdę dobrej sytuacji ekonomicznej klienta. Jedno z powszechniejszych zabezpieczeń to blokada środków na rachunku bankowym (bieżącym). Blokada dotyczy nie tylko standardowych dochodów, ale również ewentualnych depozytów oszczędnościowych. Współpraca kredytowa w banku, gdzie obsługujesz większość rozliczeń to duże uproszczenie przy kreacji zabezpieczeń. Bank może poprosić kredytobiorcę z niepewną zdolnością kredytową o podpisanie weksla in blanco (papier wartościowy). W takim wekslu pole na kwotę pozostaje puste. Przy ewentualnych zaległościach wierzyciel uzupełnia pole zgodnie z własnymi interesami. Aby zwiększyć bezpieczeństwo tworzenia weksla in blanco należy ustalić konkretnie deklarację wekslową. Dzięki deklaracji wierzyciel nie będzie mógł wpisać dowolnej, czy docelowo zawyżonej kwoty. Wszystkie sprawy dotyczące weksla in blanco rozpatruje się zgodnie z prawem wekslowym, niestety stosunkowo słabo rozumianym przez sądy. Dla banku weksel in blanco to korzystna forma zabezpieczenia, ponieważ niezwykle szybka w ewentualnej windykacji (uproszczone procedury dochodzenia roszczeń).

Kolejna popularna grupa zabezpieczeń to zastaw ogólny, zastaw na prawach, czy zastaw rejestrowy. Zastaw stanowią papiery wartościowe, a w tym akcje, obligacje, weksel, inny majątek przepisany na bank. W skład zastawu wchodzi wiele rzeczy, dlatego zróżnicowanej sytuacji majątkowej warto wykorzystać wskazane zabezpieczenie. Niestety czasami dochodzi do szybkiej utraty wartości zastawu, co powoduje potrzebę aktualizacji. W umowach o kredyty gotówkowe stosuje się powszechnie ubezpieczenie. W razie ogłoszenia upadłości dłużnika kredytodawca jest w stanie odzyskać pieniądze. Kredytobiorcy znajdujący się w złej sytuacji ekonomicznej nie są wykluczeni z rynku kredytowego pod warunkiem wprowadzenia do umowy poręczyciela, żyranta. W takim wypadku to żyrant przejmuje odpowiedzialność za regulowanie bieżących rat. To jeden z niewielu przypadków, w których brak zdolności kredytowej nie wyklucza z pozyskania pożyczki gotówkowej, również w parabankach. Inne grupy zabezpieczeń to ustanowienie hipoteki (nieruchomość stanowi zabezpieczenie umowy), gwarancja bankowa.

Praca nad pozytywną zdolnością kredytową umożliwia ominięcie najpoważniejszych zabezpieczeń majątkowych. Przez co poprawia się komfort spłaty zobowiązania, szczególnie w krótkim terminie.

Komentarze wyłączone.