Kredyt samochodowy to kredyt bankowy który jest udzielany przez bank bądź też inną instytucję finansową i jest przeznaczony tylko i wyłącznie na zakup pojazdu nowego lub też używanego. Zabezpieczeniem takiego kredytu jest zwykle cesja zapisana w dowodzie rejestracyjnym. Często banki wymagają również obowiązku zapewnienia przez cały okres kredytowania polisy autocasco .

Na rygorystyczność procedury kredytowej w dużej mierze ma wpływ rekomendacja T. Jej celem jest wdrożenie praktyk minimalizujących ryzyko które może być związane z detalicznymi ekspozycjami kredytowymi w bankach. Dla wszystkich kredytobiorców najistotniejszymi kwestiami rekomendacji T są brak ustalonego maksymalnego wskaźnika Dtl. W chwili obecnej każdy bank samodzielnie ustala poziom wskaźnika Debt to Incoe. Powinniśmy też pamiętać o ogólnie panujących dobrych zasadach w analizie kredytowej. W zależności od tego czy o kredyt w banku ubiega się klient detaliczny czy też osoba prawna cała analiza kredytu posiada specyficzne cechy. Jeżeli chodzi o klientów detalicznych i ubieganiem się przez nich o kredyt konsumpcyjny zdecydowanie większe znaczenie ma analiza jakościowa. W przypadku kredytów gospodarczych dominującą rolę ma aspekt ekonomiczno finansowy. 

Procedura kredytowa na kredyt samochodowy w każdym banku zajmuje ważne miejsce. Podlega stałej aktualizacji i jest przedmiotem częstej dyskusji pracowników. Bankom zależy przede wszystkim na tym aby cała procedura chroniła bank przed niewypłacalnością, a przy tym również czyniła ofertę banku atrakcyjną dla klientów.

Czynności wstępne Procedura kredytowa ma swój początek już w salonie samochodowym zaraz po podjęciu decyzji przez klienta o wyborze pojazdu i zdecydowaniu się na zaciągnięcie kredytu samochodowego.

Oferta obejmuje parametry kredytu takie jak: – czas trwania umowy kredytowej, najczęściej umowa taka zawierana jest na okres od 12 do 72 miesięcy, choć tak naprawdę nie ma żadnych wymogów dotyczących minimalnego i maksymalnego czasu trwania umowy,

– wkład własny, czyli kwota którą posiadamy na początku umowy kredytowej, wyższy wkład własny gwarantuje wyższe prawdopodobieństwo pozytywnego rozpatrzenia wniosku,

– miesięczna rata kredytu, rata może być również dostosowana do naszych potrzeb i możliwości, bez ustalania harmonogramu spłat tak jak odbywa się to w przypadku leasingu,

– oprocentowanie kredytu, oprocentowanie liczone jest według stałej lub zmiennej stopy procentowej powiększonej o marżę.

– rata balonowa, jest to ostatnia rata która nie jest obowiązkowa dla kredytobiorcy, jeżeli jej nie spłacimy pojazd stanie się własnością instytucji finansowej.

Komentarze wyłączone.