Kredyt samochodowy – elementy procedury kredytowej


Kredyt samochodowy to kredyt bankowy który jest udzielany przez bank bądź też inną instytucję finansową i jest przeznaczony tylko i wyłącznie na zakup pojazdu nowego lub też używanego. Zabezpieczeniem takiego kredytu jest zwykle cesja zapisana w dowodzie rejestracyjnym. Często banki wymagają również obowiązku zapewnienia przez cały okres kredytowania polisy autocasco .

Na rygorystyczność procedury kredytowej w dużej mierze ma wpływ rekomendacja T. Jej celem jest wdrożenie praktyk minimalizujących ryzyko które może być związane z detalicznymi ekspozycjami kredytowymi w bankach. Dla wszystkich kredytobiorców najistotniejszymi kwestiami rekomendacji T są brak ustalonego maksymalnego wskaźnika Dtl. W chwili obecnej każdy bank samodzielnie ustala poziom wskaźnika Debt to Incoe. Powinniśmy też pamiętać o ogólnie panujących dobrych zasadach w analizie kredytowej. W zależności od tego czy o kredyt w banku ubiega się klient detaliczny czy też osoba prawna cała analiza kredytu posiada specyficzne cechy. Jeżeli chodzi o klientów detalicznych i ubieganiem się przez nich o kredyt konsumpcyjny zdecydowanie większe znaczenie ma analiza jakościowa. W przypadku kredytów gospodarczych dominującą rolę ma aspekt ekonomiczno finansowy. 

Procedura kredytowa na kredyt samochodowy w każdym banku zajmuje ważne miejsce. Podlega stałej aktualizacji i jest przedmiotem częstej dyskusji pracowników. Bankom zależy przede wszystkim na tym aby cała procedura chroniła bank przed niewypłacalnością, a przy tym również czyniła ofertę banku atrakcyjną dla klientów.

Czynności wstępne Procedura kredytowa ma swój początek już w salonie samochodowym zaraz po podjęciu decyzji przez klienta o wyborze pojazdu i zdecydowaniu się na zaciągnięcie kredytu samochodowego.

Oferta obejmuje parametry kredytu takie jak: – czas trwania umowy kredytowej, najczęściej umowa taka zawierana jest na okres od 12 do 72 miesięcy, choć tak naprawdę nie ma żadnych wymogów dotyczących minimalnego i maksymalnego czasu trwania umowy,

– wkład własny, czyli kwota którą posiadamy na początku umowy kredytowej, wyższy wkład własny gwarantuje wyższe prawdopodobieństwo pozytywnego rozpatrzenia wniosku,

– miesięczna rata kredytu, rata może być również dostosowana do naszych potrzeb i możliwości, bez ustalania harmonogramu spłat tak jak odbywa się to w przypadku leasingu,

– oprocentowanie kredytu, oprocentowanie liczone jest według stałej lub zmiennej stopy procentowej powiększonej o marżę.

– rata balonowa, jest to ostatnia rata która nie jest obowiązkowa dla kredytobiorcy, jeżeli jej nie spłacimy pojazd stanie się własnością instytucji finansowej.

Komentarze wyłączone.

Life StyleTravelFashionBeauty

Serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie plików cookies.