Czy można sobie wyobrazić kredyt samochodowy bez wkładu własnego? Okazuje się, że wiele dużych banków oferuje możliwość kredytowania całej kwoty zakupu auta. Oczywiście nie zawsze jest to możliwe. Istnieje kilka obostrzeń, których Klient powinien przestrzegać, by móc zaciągnąć zobowiązanie na całość wartości auta. Jakie to obostrzenia i na co należy zwrócić uwagę przy wypełnianiu wniosku?

Po pierwsze kwota

Uzyskanie środków bez wkładu własnego jest możliwe tylko do określonej kwoty. Najczęstszą granicą stawianą przez banki jest kwota 100 tysięcy złotych. Zobowiązania w wysokości wyższej wymagają dopłaty w postaci wkładu własnego. Jego optymalna wysokość to 10 – 20 procent wartości auta. Jeśli Klient nie dysponuje tak dużą sumą pieniędzy, może skorzystać z ubezpieczenia wkładu własnego. Istnieje też możliwość zaciągnięcia kredytu na wkład o wartości maksymalnie 10 procent wartości auta, ale warunki jego spłaty będą znacznie mniej korzystne dla potencjalnego Kredytobiorcy. Reasumując, im mniejsza kwota zaciąganego kredytu, tym większa możliwość uzyskania zobowiązania bez wkładu. Należy przy tym pamiętać, że to nie jedyny warunek…

Samochód i jego wartość

To, czy Klient banku otrzyma środki na całą wartość finansowanego auta, zależy również od wartości i wieku tegoż pojazdu. Logika banku jest tu dość przewidywalna. Im nowszy pojazd, tym większa szansa na to, że wpłata wkładu nie będzie możliwa. Problem w tym, że każdy bank wprowadza nieco inne zasady przyznawania takich kredytów. Zwykle mogą z nich skorzystać tylko te osoby, które kupują auto liczące maksymalnie 2 – 3 lata. Pozostałe samochody kredytuje się kredytami z wkładem własnym, o ile ich wartość jest relatywnie duża. Dlatego każdy bank podchodzi do tej kwestii indywidualnie.

Czy można dostać więcej?

Sytuacja na rynku kredytów samochodowych (jak i kredytów w ogóle) jest bardzo zmienna, co wynika przede wszystkim z obecnej sytuacji pandemicznej. Niemniej jeszcze przed jej nastaniem można było zaciągnąć kredyt samochodowy nawet na kwotę 120 procent wartości całego pojazdu. Dlaczego tak dużo? Ponieważ nadwyżka kwotowa była wykorzystana do spłaty dodatkowych kosztów inwestycyjnych, to jest ubezpieczenia samochodowego (OC i obowiązkowe AC), ubezpieczenia kredytu (np. od ryzyka utraty pracy) itd.

Indywidualne podejście

To, czy dany bank udzieli Kredytobiorcy zobowiązania bez konieczności wpłacania wkładu własnego, zależy przede wszystkim od wielu kwestii indywidualnych. Niektóre banki oferują dość elastyczne podejście do kwestii i uzależniają je przede wszystkim od dochodów Wnioskodawcy, wartości kredytowanego auta, jego przebiegu, zakupionego ubezpieczenia itd. Czasami może się okazać, że brak wkładu własnego przedłoży się na znacznie wyższe koszty zaciąganego zobowiązania. Dlatego przed podpisaniem umowy kredytowej warto sprawdzić, czy lepszym rozwiązaniem dla Wnioskodawcy nie będzie odłożenie pewnej kwoty a następnie wykorzystania jej w roli wkładu własnego. Im jej wartość będzie wyższa, tym większa szansa na uzyskanie preferencyjnych warunków kredytowania pojazdu.

Podsumowanie

Brak wkładu własnego to z jednej strony ukłon banku w stronę Klienta, ale z drugiej zwiększone ryzyko kredytowe, za które Kredytobiorca prawdopodobnie będzie musiał zapłacić. Dlatego bardzo ważne jest dokładne oszacowanie kosztów kredytu z uwzględnieniem poszczególnych założeń i wariantów. Dzięki temu Klient banku wybierze dla siebie najbardziej optymalne i najmniej kosztowne rozwiązanie, w czym zresztą powinien mu pomóc doradca kredytowy.

Komentarze wyłączone.