Pierwszym krokiem jaki należy spełnić ubiegając się o kredyt jest oczywiście złożenie wniosku oraz przedłożenie wszystkich niezbędnych dokumentów. Drugi bardzo istotny a w zasadzie najważniejszy krok to wykazanie odpowiedniej zdolności kredytowej. Złożenie poprawie wypełnionego wniosku to nie wszystko. Jeżeli bank na podstawie dołączonych dokumentów uzna, że nie posiadamy odpowiedniej zdolności kredytowej wyda negatywną decyzję kredytową. Ponadto osoba wnioskująca musi być pełnoletnia oraz posiadać pełną zdolność do czynności prawnych.

Obecnie chcąc otrzymać kredyt gotówkowy, nie musimy wykazywać się dużą ilością dokumentów, zazwyczaj wystarczający jedynie wniosek wypełniony przez internet.

Kto może dostać kredyt?

Pierwszym warunkiem, jaki należy spełnić, aby otrzymać kredyt gotówkowy, jest posiadanie odpowiedniej zdolności kredytowej. Zdolność kredytowa to nic innego jak zdolność do spłaty kredytu w terminie określonym w umowie.

Drugim czynnikiem, branym pod uwagę przez bank, jest wiarygodność kredytowa, czyli historia spłaty zaciągniętych przez nas wcześniej zobowiązań. Bank sprawdzi, czy dotychczas spłacaliśmy raty w terminie oraz jaka jest łączna suma zadłużenia.

Jeśli wszystkie zobowiązania były spłacane w terminie nie musimy się obawiać. Jest to dla banku informacja, że jesteśmy lojalnym i wiarygodnym klientem, w takiej sytuacji bank chętnie podpisze z nami umowę. Jeżeli mamy jakiekolwiek wątpliwości swoją historię kredytową możemy sprawdzić w Biurze Informacji Kredytowej pobierając bezpłatny raport.

Kredyt gotówkowy – warunki

Aby otrzymać kredyt gotówkowy nie musimy obawiać się licznych formalności. W przypadku kredytu gotówkowego lista niezbędnych dokumentów jest krótka i składa się tak naprawdę z dwóch pozycji:

  • dokumentu potwierdzającego naszą tożsamość – na tej podstawie bank zweryfikuje nasze dane, wiek oraz narodowość.
  • zaświadczenia o dochodach – informacja o wysokości osiąganych przez nas dochodów jest podstawą do oceny naszej zdolności kredytowej. Zaświadczenie o dochodach otrzymamy od pracodawcy. W przypadku emerytur lub rencistów, należy przedstawić ostatni odcinek renty lub emerytury. Bank może też poprosić o dodatkowe potwierdzenie dochodów, np. wyciągi z konta bankowego. W ten sposób pokażemy że jesteśmy stabilni finansowo i otrzymujemy regularne dochody. W niektórych przypadkach wystarczy jedynie nasze oświadczenie o wysokości dochodów.

Ile trzeba zarabiać, aby dostać kredyt?

W zasadzie nie ma znaczenia ile zarabiamy, zawsze możemy ubiegać się o kredyt gotówkowy. Każdy klient traktowany jest indywidualnie i każdy bank samodzielnie ustala warunki udzielania kredytów, zdolność do spłaty zobowiązania przez klienta jest oceniana indywidualnie dla każdego klienta. Najważniejszym jednak kryterium jest odpowiednia zdolność kredytowa. Osoba posiadająca niewielkie zarobki, ale nie mająca żadnych zobowiązań, a te zaciągnięte dotychczas spłacała w terminie, ma większe szanse na kredyt niż osoba zarabiająca która zarabia więcej, ale zalega ze spłatą innych rat.

Kredyt bez zaświadczeń o zarobkach

Banki coraz częściej udzielają kredytów również osobom zatrudnionym na umowę zlecenie bądź dzieło. Innym rozwiązaniem cieszącym się dużym zainteresowaniem są kredyty bez zaświadczeń o zarobkach. Kwota takiego zobowiązania jest niższa, jednak wymaga też mniejszej liczby formalności. Przed pod jęciem decyzji o zaciągnięciu jakiegokolwiek kredytu należy wcześniej zapoznać się ze szczegółami danej oferty.

Komentarze wyłączone.