Często nasze wydatki są dość spore i aktualnie posiadane środki nie wystarczają na ich realizację. Wtedy, jeśli nie chcemy lub też nie możemy z nich zrezygnować, mamy dwa wyjścia: możemy uzbierać odpowiednią kwotę, albo też pożyczyć pieniądze od znajomych lub rodziny, czy też w instytucji, takiej jak bank. W tym drugim przypadku może to być na przykład kredyt gotówkowy. Jest to opcja łącząca się z dodatkowymi kosztami, ponieważ oprócz pożyczonej kwoty trzeba jeszcze doliczyć odsetki, jednakże często warto zapłacić taką cenę za możliwość szybkiego zrealizowania wydatku.

Warto jednak zadbać o to, aby cena ta była jak najmniejsza, więc musimy wybrać kredyt z jak najmniejszymi kosztami. Podstawowym kosztem kredytu jest ten związany z jego oprocentowaniem. Oprocentowanie informuje bowiem bezpośrednio o tym, jak wysokie będą odsetki. Jednak oprócz samego oprocentowania mogą istnieć również inne opłaty, mające wpływ na koszty kredytu, w tym różnego rodzaju opłaty manipulacyjne i prowizyjne. Dlatego też porównując dwie oferty kredytowe, warto mieć wskaźnik, który kompleksowo będzie obejmował wszystkie koszty kredytu. Takim wskaźnikiem jest RRSO, czyli roczna rzeczywista stopa oprocentowania, która zawiera informacje zarówno o samym oprocentowaniu, jak i o pozostałych opłatach, pozwalając tym samym określić, jakie będą całkowite koszty danego kredytu. Warto jeszcze wiedzieć, że w przypadku oprocentowania zmiennego, jego wartość może zmieniać się w trakcie spłaty, w zależności od wzrostów lub spadków wartości stóp procentowych. Nieco inna sytuacja ma miejsce w przypadku oprocentowania stałego, ponieważ przez cały czas liczy się wartość oprocentowania z dnia zaciągania kredytu i nie podlega ona zmianom spowodowanym zmianami stóp procentowych.

Koszty należą do najistotniejszych cech kredytu, ale nie jedynych, które mają duże znaczenie. Bardzo ważne są jeszcze warunki spłaty kredytu. Wpływają one na dogodność spłaty kredytu, a także mogą mieć też jakiś wpływ na jego koszty. Warunki spłaty kredytu to przede wszystkim terminy spłaty, a także ilość i wysokość rat. Dość dobrym rozwiązaniem jest możliwość skorzystania z elastycznych warunków spłaty, które będą optymalnie dostosowane do możliwości konkretnego kredytobiorcy. Jeśli chodzi o ilość i wysokość rat, to generalnie do wyboru mamy dwa rozwiązania, a mianowicie raty równe oraz malejące. W przypadku równych rat, mamy do czynienia z sytuacja, gdy wszystkie raty są takiej samej wysokości przez cały okres spłaty kredytu. W przypadku rat malejących każda rata jest coraz niższa, przy czym kilka pierwszych wiąże się ze stosunkowo znacznymi kosztami, zaś ostatnie, to już niemal sama część kapitałowa bez części odsetkowej. Wynika to ze sposobu naliczania odsetek, a mianowicie nalicza się je od tej części kapitału, która pozostała do spłacenia.

Aby otrzymać kredyt gotówkowy, czy jakikolwiek inny musimy również spełniać odpowiednie warunki, tak, aby bank miał pewność, że kredytobiorca zdoła spłacić kredyt. Bardzo ważne jest to, aby posiadać stałe dochody na odpowiednim poziomie, pozwalające na bezproblemową spłatę miesięcznych rat. Kolejna sprawa to posiadanie odpowiedniego zabezpieczenia na wypadek niemożności spłacenia kredytu. Takie zabezpieczenie może przyjmować różne formy, na przykład takie, jak ubezpieczenie kredytu, poręczenie żyranta, czy tez oświadczenie o dobrowolnym poddaniu się postepowaniu komorniczemu w przypadku niespłacenie kredytu. Warto tez pamiętać o tym, żeby mieć czysta historie kredytowa w BIK, gdyż może to również pozytywnie wpłynąć na decyzję banku co do udzielenia kredytu.

Komentarze wyłączone.