Biuro Informacji Kredytowej jest instytucją jaka ma za zadanie gromadzić, integrować oraz udostępniać dane jakie dotyczą historii kredytowej. BIK został założony przez Związek Banków Polskich, ze współpracą z bankami prywatnymi. Dane jakie gromadzi BIK dotyczą klientów banków, SKOK-ów, a także tych którzy korzystali z kredytów w pozabankowych firmach pożyczkowych. W BIK znajdziemy dane odnośnie tego, czy nasze zobowiązania były spłacane na czas. Mając wszystko uregulowane w terminie można mieć lepszą historię kredytową i tym samym mamy większe szanse, aby otrzymać kolejny kredyt.

Zadania jakie ma do wykonania Biuro Informacji Kredytowej.

Biuro Informacji Kredytowej ma kilka zadań do wykonania. Najważniejszym z nich jest gromadzenie danych i przekazywanie ich do analizy danej instytucji, aby mogła sprawdzić kim jest jej potencjalny klient, chcący wziąć kredyt. O to, aby dane jakie zawarte są w BIK były w pełni wiarygodne i aktualne odpowiadają tak naprawdę same banki. Ich obowiązkiem jest przekazywanie informacji o kredytobiorcach, aby w przyszłości inne banki mogły sprawdzić jak spłaca swoje zobowiązania dana osoba i czy jest godna zaufania i udzielenia jej kolejnego kredytu. Biuro Informacji Kredytowej jest ważna instytucją i to nie tylko dla kredytodawców, ale i dla kredytobiorców. Kredytodawcy mogą sprawdzić dzięki temu osobę ubiegającą się o kredyt, zaś kredytobiorca ma szansę zbudować sobie bardzo dobrą historię kredytową. W przypadku, kiedy dane w BIK są nieaktualne banki mają obowiązek jest uaktualnić. Warto zadbać o swoją historię kredytową. Jeżeli zdarzy nam się sporadyczna sytuacja, kiedy nie wpłacimy na czas raty kredytu nie będzie to miało wielkiego znaczenia, ale jeżeli będzie tak w przypadku każdej raty o kolejnym kredycie możemy sobie pomarzyć.

W Polsce z Biurem Informacji Kredytowej współpracują banki spółdzielcze oraz banki komercyjne. W Biurze znajdziemy nie tylko negatywne informacje odnośnie kredytobiorcy, ale też i te pozytywne mówiące, że jest osobą solidną, która na czas spłaca swoje zobowiązań. Dzięki istnieniu BIK kredytobiorca, który ma dobrą historię kredytową ma większe szanse na kredyt o jaki się ubiega. Za rok powstania BIK uważa się rok 1991. Powstał on dzięki Związkowi Banków Polskich. Początkowo był to jedynie bankowy rejestr klientów, który chwilowo nie wywiązywali się ze spłaty swoich zobowiązań. Z biegiem czasu przerodziły się one w BIK. Bez wątpienia jest to jedna z ważniejszych instytucji jaka związana jest z rynkiem bankowym.

Komentarze wyłączone.