Bank uniwersalny, który stał się bankiem hipotecznym.

Jednym z polskich banków hipotecznych jest Bank BPH SA. Dawniej był to bank uniwersalny i jako bank hipoteczny działa od 2016 roku. Główna siedziba banku znajduje się w Gdańsku. Stu procentowym właścicielem jest General Electric Company. Bardzo ważna była sytuacja, kiedy doszło do fuzji banków giełdowych, którymi był Bank Przemysłowo- Handlowy SA i Powszechny Bank Polski. Do fuzji doszło w 2001 roku. Do połączenia banków doszło przez ingerencję strategicznych inwestorów jakimi był Bank Austria Creditanstalt AG i HypoVereinsbank. Po zakończeniu fuzji Grupa HVB posiadała ponad 71% udziałów, Sarb Państwa posiadał wówczas 3,7% udziałów, a reszta akcji była w wolnym obrocie. Fuzja doprowadziła do powstania trzeciego pod względem wielkości aktywów banku w Polsce. Jest to bez wątpienia spore osiągnięcie, zwłaszcza że konkurencja na rynku bankowym nie należy do najmniejszej.

Usługi świadczone w ramach działalności banku.

Początkowo jako bank uniwersalny zajmował się świadczeniem usług kredytowych, depozytowych, a także zajmował się rozliczeniami dla klientów detalicznych i instytucjonalnych. Z oferty banku mogły skorzystać również przedsiębiorstwa działające na skalę międzynarodową, a także małe i średnie firmy. Jednostki sektora publicznego także mogły znaleźć dla siebie ofertę w tymże banku. Z biegiem czasu bank zaczynał tworzyć grupę kapitałową, która zajmowała się ofertą bankowości hipotecznej, a także leasingiem i usługami ubezpieczeniowymi. Bank hipoteczny jest bankiem, którego działalność polega na tym, że udziela się kredytów, których zabezpieczeniem jest hipoteka. Takie kredytu udzielane są podmiotom, które posiadają jak największą zdolność kredytową. Obecnie najwięcej osób bierze kredyty hipoteczne na kupno własnego mieszkania lub domu. Spółka HVP jako pierwsza w Polsce otrzymała licencję od Narodowego Banku Polskiego na udzielanie kredytów hipotecznych.

Akcjonariusz i grupa kapitałowa.

Obecnie jedynym akcjonariuszem banku jest korporacja General Electric. Dawniej akcje banku można było kupić na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych, jak również na London Slock Exchange. Na tej ostatniej akcje banku dostępne były jako Globalne Kwity Depozytowe, a ich depozytariuszem był Bank of New York. Taki jeden kwit miał wartość połowy zwykłej akcji banku. Grupa kapitałowa Banku BPH ma obecnie dwóch członków. Należą do nich BPH Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA oraz BPH PBK Zarządzanie Funduszami Sp. z o.o..

Komentarze wyłączone.